Forside | Parterapi | Individuel terapi | Supervision | Om mig | Kontakt

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler kan være støttende og rådgivende for brugeren og foregår i et fortroligt rum.

Samtalerne tager ofte udgangspunkt i opståede livskriser, når kravene og vilkårene for hverdagslivet ændres. Når unge løsriver sig fra hjemmet kan det udløse svære livskriser – både for de unge, men også for forældrene. Samtalerne kan også have udspring i en eller flere traumatiske oplevelser (så som ulykker, overgreb, sygdom, tab, samlivsbrud), som er for svære eller private at dele med sine nærmeste.  Ligeledes arbejdsrelaterede belastninger som chikane, kompetence forandringer og afskedigelser.

Samtalerne vil tage og udfolde brugerens vinkel på problemerne og støtte og uddybe behov og udviklingsmuligheder i forhold til begrænsninger. Samtalerne vil tage særlig hensyn til den enkelte brugers alder og ressourcer, belastninger og evt.traumer.

Er brugerne børn og unge tager jeg særlige hensyn. De skal ikke overvældes eller presses af (endnu) en voksens opfattelse og bekymring, men de skal føle sig hørt, set og spejlet af en klog og omsorgsfuld anden person – styrket og beriget i deres selvopfattelse.

Der kan være behov for at aftale at barnet/den unge kan have sit eget fortrolighedsrum. Især mindre børn synes det er svært og mærkeligt at tale alene med en fremmed voksen om svære ting, og har ofte mor, far eller en anden tryg voksen til stede.

Hovedtemaerne fra individuelle samtaler med børn og unge føres senere tilbage til barnets nærmeste voksne i fællessamtale. De voksne skal jo tage vare på og ansvar for at hjælpe barnet til at komme videre med løsningerne.

Mit lokale er indrettet som legerum med en variation af tegne-, male-, bygge- og legemateriale og en sandkasse.
Med min store erfaring med at tale med mange forskellige børn ved jeg, hvor meget de materialer letter barnet i at udtrykke sig på den måde, der er den naturlige for det enkelte barn.

Terapeutiske samtaler.

I særlige tilfælde kan det aftales, at samtalerne er terapeutiske.
For mig er terapi samtaler, der ved brug af særlige faglige virkemidler åbner for bevægelse, forandring og bringer håb, når problemer er helt fastlåste.

Det vigtigt med en kontrakt om formålet, forløbet, justering og afslutning af forløbet, så man som bruger er tryg ved, at der ikke benyttes terapeutiske metoder, hvis det ikke er aftalt forinden.